Zelfstandigheidstraining

Bij zelfstandigheidstraining woon je zelfstandig en krijg je hulp of begeleiding van de gezinshuisouders. Bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, bij het vinden van werk, bij het opbouwen van sociale contacten, enzovoort. House2Grow biedt  ZT (Zelfstandigheidstraining) en IZT (Intensief zelfstandigheidstraining genoemd).  House2Grow biedt geen beschermd wonen. Het gaat vooral om jongeren te begeleiden om uiteindelijk op zichzelf te kunnen wonen.

Wij bieden deze plek voor jongeren van 17 tot en met maximaal 23 jaar. Het is een plek om te leren en te kijken of de jongere uiteindelijk zelfstandig kan gaan wonen. Mocht dit niet lukken kijken wij gezamenlijk met de jongere welke plek voor hem of haar dan geschikt is.

U kunt in aanmerking komen voor begeleid wonen als u een indicatie heeft voor verlengde jeugdzorg, een indicatie heeft die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).