Begeleid wonen

Bij ‘begeleid wonen’ woon je zelfstandig en krijg je hulp of begeleiding van de gezinshuisouders. Bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, bij het vinden van werk, bij het opbouwen van sociale contacten, enzovoort. In de jeugdzorg wordt het ook ZT (Zelfstandigheidstraining) en IZT (Intensief zelfstandigheidstraining genoemd). Ook wordt het ‘beschermd wonen’ genoemd.

Wij bieden deze plek voor jongeren van 17 tot en met maximaal 23 jaar. Het is een plek om te leren en te kijken of de jongere uiteindelijk zelfstandig kan gaan wonen. Mocht dit niet lukken kijken wij gezamenlijk met de jongere welke plek voor hem of haar dan geschikt is.

U kunt in aanmerking komen voor begeleid wonen als u een indicatie heeft voor verlengde jeugdzorg, een indicatie heeft die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Iemand met een zware zorgbehoefte kan zich wenden tot het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op de website van het CIZ kunt u een  aanvraagformulier downloaden om een indicatie aan te vragen.

Wij bieden zorg op basis van ZIN (Zorg in Natura) en PGB (Persoons Gebonden Budget)

Hervorming zorg 2015