House2Grow

House2Grow is een gezinshuis waar maximaal 6 uit huis geplaatste jongeren verblijven in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar met een indicatie 24 uurs zorg. De kracht van een gezinshuis is dat de jongeren kunnen opgroeien in een gezin. De kracht van het gewone leven.

Om straks volwassen te kunnen zijn in de ruimste zin van het woord, moet een stevige basis gelegd worden in de jong(st)e jaren van het leven van een kind, voor zover dat mogelijk is. Uitgaande van de aanleg, eigen ambities en dromen het uiterste halen uit een kind. Altijd puttend uit de kracht van het kind zelf. Door middel van een gezinshuis wordt het normale leven, zo ver als mogelijk benaderd. Dat normale leven uit zich in liefde, aandacht, structuur. Een kind voelt zich geaccepteerd,  voelt zich veilig en mag zijn zoals het is. Hierdoor kan een kind zich ontwikkelen zoals hij/zij het wil. Het voelt de rust waardoor er (weer) ambities kunnen ontstaan.

House2Grow heeft naast het gezinshuis ook zelfstandige woonruimte voor jongeren van 18+ die (nog) niet in staat zijn om onbegeleid zelfstandig te wonen. Begeleid wonen biedt de jongeren een gezamenlijke keuken, woonkamer, douchevoorziening en natuurlijk een eigen slaapkamer.

De doelgroep voor House2Grow is jongeren tussen de 12 en 18 jaar in het gezinshuis en 18+ voor begeleid zelfstandig wonen. Er zijn geen voorwaarden als het gaat om afkomst, religie of cultuur. Met inachtneming van de kleur en het profiel van het gezin, evenals de ervaring van de afgelopen periode, zal het gezinshuis het beste aansluiting vinden bij jongeren die:

  • baat kunnen hebben bij en profiteren van het profiel van een gezinshuis, ons gezinssysteem en de nabijheid van gezinshuisouders.
  • zich kunnen of zullen voegen in het gezinssysteem op een wijze die voor het kind bevorderend is.
  • qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin en voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is.

House2Grow is bewust gevestigd in Zeewolde. Zeewolde is erg centraal gelegen.  Het is een dorp waar de sociale controle nog groot is en de ongemakken van een grote stad niet heeft. De verleidingen in een stad kan voor sommige jongeren te groot zijn.

Er zijn voldoende basis en (V)MBO scholen in Zeewolde en aanliggende dorpen.  De gezondheidszorg is eveneens goed georganiseerd.  Zeewolde is een gemeente waar veel sportfaciliteiten zijn zoals bijvoorbeeld voetbal, tennis, turnen, volleybal, zwemmen, korfbal en hockey. Ook wordt er in Zeewolde veel voor de jongeren georganiseerd. Er is bijvoorbeeld een skatebaan en Backstage. Dit is een ontmoetingscentrum voor jongeren. Er is natuur en recreatie.

House2Grow is onderdeel van franchiseorganisatie Gezinshuis.com. Het voordeel hiervan is dat kennis met andere gezinshuisouders gedeeld wordt en de professie gewaarborgd blijft. Er zijn vaste afspraken met zorgaanbieders,  zodat de zorgaanbieders, ouders en jongeren weten wat van de gezinshuisouders verwacht kan worden. Daarnaast zijn de gezinshuisouders verplicht om kwalitatief goed werk te leveren en dit wordt ook getoetst.

House2Grow vindt een goede samenwerking met ouders en jongeren  van belang en staan open voor ‘open communicatie’.  Mochten er redenen zijn dat u eventueleklachten niet met ons kunt delen dan kan dat via het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) of via de zorgaanbieder. Jongeren van 18+ kunnen hun klacht indienen bij de begeleiders. Mochten ze daar en onbevredigend antwoord op krijgen, kunnen zij hun klacht deponeren bij Gezinshuis.com.

Naast het runnen van het gezinshuis en begeleid wonen zet House2Grow zich ook in voor andere jongeren. Angela is Coördinator van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Om zo geld in te zamelen voor andere jongeren/kinderen die wat extra’s verdienen. Zo kunnen meer kinderen een keer naar bijvoorbeeld de dierentuin. Ook heeft House2Grow geld ingezameld voor Stichting Amuria. Geld om onder andere scholen te bouwen voor de kinderen in Oeganda. Het leuke van deze activiteiten is dat het geld inzamelen samen met de jongeren wordt gedaan.

Op de pagina over ons kunt u informatie vinden over de gezinshuisouders.