Crisis opvang

Binnen het gezinshuis hebben wij één kamer gecreëerd voor een crisisplaatsing. Helaas zijn er jongeren waar de veiligheid zo in het gedrang is dat ze met spoed elders ondergebracht moeten worden.  Tijdens ons werk als gezinshuisouder in loondienst hebben wij ook geregeld crisisplaatsingen gehad.  Er kwamen jongeren vanuit een groep, waarbij de groepsdruk te groot was, en even tot rust moesten komen, maar er kwamen ook jongeren die vanuit SAVE kwamen. Uit huis gehaald en nog geen plek gevonden waar ze kunnen verblijven. Wij nemen deze jongeren tijdelijk op.  Dit kan variëren van een paar dagen tot een aantal weken.

Deze jongeren bieden we rust, een eigen kamer, een luisterend oor en warmte en genegenheid.

Als de jongeren willen, praten we met ze. Maar net uit huis is echt heel moeilijk. Meteen bij vreemde mensen. Het vraagt geduld om contact te kunnen leggen met de jongeren.  Als we contact hebben, praten we met de jongeren over wat er gebeurd is, wat ze verwachten van de toekomst. We forceren niets, het gaat in de snelheid die de jongere aangeeft en het wat ze zelf kwijt willen. Het contact leggen is van belang om zo een goede match te vinden voor een gezinshuisplek.

De jongeren die van een groep komen zijn al een tijd uit huis, maar gaat het op de groep niet goed. We hebben het over wat er goed gaat, maar wat ook niet goed gaat en wat de jongere kan veranderen. Het kan voorkomen dat het van belang is dat de jongere naar een andere groep wordt overgeplaatst, maar ook bijvoorbeeld dat het beter is om een andere mentor voor deze jongere te regelen. Ook leren we de jongeren hoe om te gaan met andermans gedrag en hoe ze daar zelf minder last van kunnen krijgen.

Bij het opvangen van deze jongeren is veel coaching nodig, maar ook afwachten, uitgestelde reactie, goed luisteren, geen oordeel of mening. Dus de kwaliteiten van Angela  als coach kan ze hier goed inzetten en natuurlijk ook haar opleiding over het zorgen van kinderen met een traumatische ervaring.